Máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC JWREC 38kV 800A

Máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC JWREC được thiết kế để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp điện, cung cấp một thiết bị an toàn, bảo trì miễn phí, tuổi thọ cao, kinh tế để thực hiện ngắt dòng và đóng lại trên các đường phân phối trên không.

 
 
  • Thông tin sản phẩm