Máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC ACR 38kV 630A

– Tự động ngắt khi có sự cố pha, chạm đất, sự cố thoáng qua.

– Tự động đóng lặp lại như trình tự lập trình

– Có sẵn các hệ thống SCADA với RTU (hoặc, tích hợp RTU)

  • Thông tin sản phẩm