Bộ điều khiển LBS ATELEC FRTU AT300

 • Thông tin sản phẩm
 • Bộ điều khiển LBS bao gồm những bộ phận sau:

  1: Đèn LED trạng thái hệ thống

  2: Màn hình LCD 4*20

  3: Đèn LED trạng thái đầu vào bên ngoài

  4: Đèn LED trạng thái đồng bộ và dòng điện

  5: Đèn LED trạng thái điện áp pha

  6: Cổng bảo trì

  7: Phím menu LCD

  8: Chỉ thị báo lỗi

  9: Đèn LED trạng thái tự động phân đoạn

  10: Nút điều hành và cài đặt

  11: Đèn LED và nút mở

  12: Đèn LED và nút đóng