Tầm nhìn và sứ mệnh

Cập nhật: 06/03/2017
Lượt xem: 1582

Bằng cách làm việc sáng tạo từng ngày, chúng tôi đóng góp cho xã hội đồng thời phát triển con người và kinh doanh trên nền tảng tri thức và tính chính trực.

TẦM NHÌN

Nuintek là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất các loại Tụ bù, Tụ ngậm, Tụ đề.

SỨ MỆNH

Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và mang lại sự tiện nghi cho cộng đồng.

Tầm nhìn và sứ mệnh của Nuintek Việt Nam

 

Bài viết cùng danh mục