Chính sách đại lý

Cập nhật: 14/03/2017
Lượt xem: 1173

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Nuintek, Công ty Nuintek Việt Nam trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối các sản phẩm của Công ty, cho thương hiệu Nuintek.

Chính sách đại lý của Nuintek Việt Nam

+ Nuintek cam kết hỗ trợ chia sẻ và bảo vệ tối đa với Quý Đại lý trước những biến động và cạnh tranh của thị trường.

+ Nuintek hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Bài viết cùng danh mục